Коришћење сајта школе у онлајн настави обавеза или не

Неколико професора је пријавило да ученици не желе да приступају сајту у циљу онлајн наставе јер сатрају да постоји једноставнији начин коришћењем искључиво мобилних телефона.

Званичан став МПНТР је да школе могу изабрати начине извођења наставе.

Подсећам да је Директор школе 17. марта 2020. године одлучио да основни начин рада буде коришћењем школског сајта и задужио координаторе који ће радити на објављивању информација и наставних материјала.

Мој став је да професори могу за свој предмет бирати други начин, али да и други могу бирати баш овај начин. Ученици могу сугерисати, али не и одлучивати како ће професори организовати наставу. Зато је потребно да одељењске старешине убеде ученике да приступају школском сајту пошто велики број наставника овде поставља наставне материјале и што се на сајту налазе и разна друга упутства па и линкови ка другим платформама за учење.

Љубомир Миленковић