КАЛЕНДАР РАДА ЗА ПЕРИОД МАЈ-ЈУН 2020. ГОДИНЕ

15.05.2020. године

У складу са законским одредбама, Годишњим планом рада школе, календаром рада за школску годину и упутствима Министарства просвете сачинјен је календар активности у периоду мај-јун 2020. године.

Календар можете погледати/преузети овде

У случају потребе или по налогу Министарства просвете директор школе може изменити или идопунити овај план рада.