ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗАСТУПЉЕНИ У ШКОЛИ

Четворогодишњи образовни профилипрофили

Трогодишњи образовни профилипрофили

Пољопривредни техничар

Произвођач прехрамбених производа

Ветеринарски техничар

Цвећар-вртлар

Прехрамбени техничар

Пекар

Техничар хортикултуре

Месар