Број ученика и одељења по профилима

  • Штампа
 
Број редовних ученика  по одељењима и образовним профилима у школској 2018/2019. години
Редни број

Образовни профил

(трајање школовања)

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред Свега
бр.од. бр.уч. бр.од. бр.уч. бр.од. бр.уч. бр.од. бр.уч. бр.од. бр.уч.
1

Пољопривредни техничар

(четири године)

1 16 1 24 1 15 1 22 4 77
2

Ветеринарски техничар

(четири године)

1 29 1 29 1 29 1 29 4 116
3

Прехрамбени техничар

(четири године)

1 20 1 25 1 17 1 26 4 88
4

Произвођач прехрамбених производа

(три године)

    0,5 11         0,5 11
Оператер у прехрамбеној индустрији 0,5 9             0,5 9
5 Цвећар вртлар 0,5 6 0,5 9         1 15
6

Пекар

(три године)

0,5 11 0,5 11 0,5 14     1,5 36
7

Пекар

(три године)

0,5 9 0,5 11 0,5  10      1,5 30
8

Техничар хортикултуре

(четири године)

0 0 0 0 1 17 0 0 1 17
Свега 5 100 5 120 5 102 4 77 18 399

 Кликните на назив профила да погледате детаљније информације о профилу као и наставни план и програм

 

 

 
1 16 1 24 1 15 1 22 4 77
1 29 1 29 1 29 1 29 4 116
1 20 1 25 1 17 1 26 4 88
0 0 0,5 11 0 0 0 0 0,5 11
0,5 9 0 0 0 0 0 0 0,5 9
0,5 6 0,5 9 0 0 0 0 1 15
0,5 11 0,5 11 0,5 14 0 0 1,5 36
0,5 9 0,5 11 0,5 10 0 0 1,5 30
0 0 0 0 1 17 0 0 1 17
5 100 5 120 5 102 3 77 18 399