План уписа и презентација школе

  • Штампа

Овде можете погледати план  и резултате уписа у први разред школске 2021/2022. године.

У вези с тим погледајте:

Насловну страну информатора за школску 2021/22. годину

Информатор за школску 2021/22. годину

Летак о четворогодишњим профилима

Летак о трогодишњим профилима

презентацију школе и

промоцију школе будућим ученицима