• poseta minista 17.jpg
 • poseta ministra 1.jpg
 • Poseta ministra 19.jpg
 • Poseta_ministra (2).jpg
 • Poseta_ministra (3).jpg
 • Poseta_ministra (4).jpg
 • Poseta_ministra (5).jpg
 • Poseta_ministra (7).jpg
 • Poseta_ministra (9).jpg
 • Poseta_ministra (11a).jpg
 • Poseta_ministra (12).jpg
 • Poseta_ministra 15.jpg

Документа

Овде можете прочитати/преузети законе, правилнике и друга општа и интерна документа.

ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ И ОСТАЛА РЕПУБЛИЧКА ДОКУМЕНТА

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњeм образовању

Правилник о оцењивању ученика

_________________________________

 

ИНТЕРНА ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

Статут школе

Правилник о правима и обавезама ученика

Календар рада за школку 2017/2018 годину