• od_anatomije (1).JPG
 • od_anatomije (2).JPG
 • od_anatomije (3).JPG
 • od_anatomije (4).JPG
 • od_anatomije (5).JPG
 • od_anatomije (6).JPG
 • od_anatomije (7).JPG
 • od_anatomije (8).JPG
 • od_anatomije (9).JPG
 • od_anatomije (11).JPG
 • od_anatomije (13).JPG
 • od_anatomije (14).JPG
 • od_anatomije (15).JPG
 • od_anatomije (16).JPG
 • od_anatomije (17).JPG
 • od_anatomije (18).JPG
 • od_anatomije.JPG
 • od_anatomije00.JPG
 • od_anatomije005.JPG

Документа

Овде можете прочитати/преузети законе, правилнике и друга општа и интерна документа.

ЗАКОНИ, ПРАВИЛНИЦИ И ОСТАЛА РЕПУБЛИЧКА ДОКУМЕНТА

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о средњeм образовању

Правилник о оцењивању ученика

_________________________________

 

ИНТЕРНА ШКОЛСКА ДОКУМЕНТА

Статут школе

Правилник о правима и обавезама ученика

Календар рада за школку 2017/2018 годину