МАТЕМАТИКА

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ЗА УЧЕНИКЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Календар такмичења за школску 2019-20. годину

PDF-Збирка задатака из математике-за такмичење 2019-20 у Александровцу

DOC-Збирка задатака из математике-за такмичење 2019-20 у Александровцу

PDF-Оверен Правилник такмичења из општеобразовних предмета

Задаци са претходних такмичења

2017/18.2018/19. ~

Материјал за организатора републичког такмичења


 

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ, ФОРМУЛЕ, НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

I разред

Увод у геометрију, аксиоме и основни геометријски појмови

Теореме о троуглу (односи страница и углова троугла)

Значајне тачке троугла

II разред

Степен-корен-комплексни бројеви

Таблице вредности тригонометријских ф-ја

Задаци за обнављање градива и припрему поправног испита- прехрамбени техничари

Квадратне ј-не, квадратна ф-ја и квадратне неједначине

III разред

Задаци за обнављање градива и припрему поправног испита- пољопривредни и ветеринарски техничари

Тригонометрија - задаци за вежбање

Низови - задаци за вежбање

 

IV разред

Таблице извода функција

Теореме о изводу (правила диференцирања)

Испитивање тока и цртање графика ф-је, задаци за вежбање