• od_anatomije (1).JPG
 • od_anatomije (2).JPG
 • od_anatomije (3).JPG
 • od_anatomije (4).JPG
 • od_anatomije (5).JPG
 • od_anatomije (6).JPG
 • od_anatomije (7).JPG
 • od_anatomije (8).JPG
 • od_anatomije (9).JPG
 • od_anatomije (11).JPG
 • od_anatomije (13).JPG
 • od_anatomije (14).JPG
 • od_anatomije (15).JPG
 • od_anatomije (16).JPG
 • od_anatomije (17).JPG
 • od_anatomije (18).JPG
 • od_anatomije.JPG
 • od_anatomije00.JPG
 • od_anatomije005.JPG

МАТЕМАТИКА

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ЗА УЧЕНИКЕ У ПОДРУЧЈУ РАДА ПОЉОПРИВРЕДА ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА ХРАНЕ

Календар такмичења за школску 2019-20. годину

PDF-Збирка задатака из математике-за такмичење 2019-20 у Александровцу

DOC-Збирка задатака из математике-за такмичење 2019-20 у Александровцу

PDF-Оверен Правилник такмичења из општеобразовних предмета

Задаци из 2017/18.

Материјал 1 за организатора републичког такмичења


 

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ, ФОРМУЛЕ, НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ

I разред

Увод у геометрију, аксиоме и основни геометријски појмови

Теореме о троуглу (односи страница и углова троугла)

Значајне тачке троугла

II разред

Степен-корен-комплексни бројеви

Таблице вредности тригонометријских ф-ја

Задаци за обнављање градива и припрему поправног испита- прехрамбени техничари

Квадратне ј-не, квадратна ф-ја и квадратне неједначине

III разред

Задаци за обнављање градива и припрему поправног испита- пољопривредни и ветеринарски техничари

Тригонометрија - задаци за вежбање

Низови - задаци за вежбање

 

IV разред

Таблице извода функција

Теореме о изводу (правила диференцирања)

Испитивање тока и цртање графика ф-је, задаци за вежбање