ВЕСТИ

После PISA тестирања ученици су били задовољни

У претходна два дана 14. и 15. априла ученици су радили PISA тестове. Сваки ученик је добио прикладне поклоне, како од организаторе тако и од школе.

IMG 20210414 114835

После тестирања ученици су били задовољни Поруке већине ученика су биле; "Није ништа страшно", "Било је занимљиво", "Лепо искуство".

Захваљујемо се ученицима који прихватили да учествују на тестирању..

Од 19. априла настава се изводи у школи по комбинованом моделу

Од понедељка 19.04.2021. године ученици ће пратити наставу у школи по комбинованом моделу тј. по моделу кји је важио од 1. септембра и од почетка другог полугодишта.

Настава ће се реализовати по важећем распореду часова.

У седмици од 19-25.04.2021. наставу у школи прати друга група.


 

PISA тестирање

PISA тестирање, које је било планирано за 7. и 8. април,

одлаже се за 14. и 15. април 2021. године.


Поштовани ђаци и родитељи,
Међународни програм процене ученичких постигнућа (PISA) је у овом тренутку највеће међународно истраживање у области образовања.
Тестирања ученика организују се сваке три године (2000, 2003, 2006, 2009, 2012...), а основни циљ је да се омогући земљама учесницама да доносе стратешке одлуке у образовању на основу података о постигнућима ученика и условима у којима се они школују. Тестовима се процењују знања која су ученици стекли током школовања.
У PISI је уобичајено је да се уместо термина знање користи израз писменост или компетенција: писменост да би се указало да је реч о оним знањима која се сматрају образовним капиталом који је ученику неопходан да би наставио школовање и да би се успешно снашао у личним и професионалним улогама у којима ће се, као одрасла особа, наћи; а бити компетентан у овој студији не значи само да је неко стекао одговарајућа знања, већ и да зна када и како може да их примени.. Нагласак је на применљивим знањима, а сви задаци који се налазе у тестовима везани су за реалне ситуације у којима се ученици могу наћи. Писменост се испитује у три главна домена: математика, читање и природне науке. Поред тога, тестови обухватају и питања којима се процењују финансијска писменост ученика и њихове глобалне компетенције
Наша школа је одабрана за пробно PISA тестирање, које је планирано за 7. и 8. април 2021. У тестирање су укључени сви ученици/це рођени у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2005. године. У нашој школи вас је 76, али за тестирање ће бити одабрано 57 ученика/ца. Тестирање се организује у кабинету информатике и тих дана одабрани ученици не присуствују настави. Напомињем да школа има обавезу поштовања поверљивости ваших личних подата и радова.
Било би добро да учествујете у тестирању, јер ћете имати прилику да проверите своја стечена знања и вештине.

Преузми материјал у вези PISA тестирања.

Математичка писменост

Научна писменост

Разумевање прочитаног


Директор школе
Видоје Вукашиновић


 

Наставља се настава на даљину до 19. марта 2021. године

На основу препоруке Кризног штаба са седнице одржане 12.03.2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да се настава на даљину остварује и у наредној седмици 19. марта 2021. године.

Погледајте комплетан допис МПНТР.

Од понедељка 8.марта настава се организује на даљину

Управо смо добили званичан допис Министарства просвете:

ПРЕДМЕТ: Обавештење о остваривању наставе на даљину у средњим школама у седмици од 8. до 12. марта 2021. године

 У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, донета је одлука да све средње школе у Републици Србији, у седмици од 8. до 12. марта 2021. године остварују наставу на даљину. У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација, на основу чега ће бити донета одлука на организацији рада школа у наредном периоду. Подсећамо да су школе у обавези да доследно примењују модел организације наставе на даљину којим се омогућава квалитетно учење и континуирано праћење напредовања ученика.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих

Детаљније у наредним вестима