Конкурс: “Обука ученика за органско воћарство”

eu

 

Пољопривредна школа   

са домом ученика „Соња Маринковић“

Пожаревац 

Дел бр. 3487

Датум: 14. 6. 2018.

 

КОМИСИЈА у саставу Весна Јовић-председник, Маглена Миљковић-члан, Слободан Стојићевић-члан, формирана на седници Наставничког већа 31. 5. 2018. год. година од стране директора Пољопривредне школе са домом ученика “Соња Маринковић” која ради у оквиру Пројекта “Обука ученика за органско воћарство”, финансиран од Националне агенције Темпус за европски образовни програм мобилности ЕРАЗМУС+ под референтним бројем (2018-1-РС01-КА102-000213), за избор ученика који ће учествовати у мобилности, расписује:

КОНКУРС

За избор ученика, учесника мобилности у оквиру пројекта “Обука ученика за органско воћарство који се реализује у школској 2018/2019. године у Македонији у Валандову у трајању од 14 дана. У мобилности могу да учествују:

-          6 ученика трећег разреда образовног профила пољопривредни техничар

-          6 ученика четвртог разреда образовног профила пољопривредни техничар

Избор ученика ће се вршити на следећи начин:

КРИТЕРИЈУМИ

 1. Ученик показује интерес, посвећеност и одговорност у току реализације практичне наставе у школској 2017/2018.

-          Доказ: Мишљење наставника практичне наставе и наставника стручних предмета одељења другог и трећег разреда образовног профила пољопривредни техничар, до 3 бода; оцене из практичне наставе, 1 бод; просек оцена из стручних предмета 1 бод.

 1. Укљученост ученика у ваннаставне активности

-          Доказ: Мишљење наставника - ментора / 2 бода за сваку активност

 1. Учешће на такмичењима: учешће 1 бод, освојено 3. место 2 бода, друго место 3 бода, прво место 4 бода
 2. Просечан успех на крају школске године одличан 2 бода, остало по 1 бод.
 3. Понашање ученика примерно 2 бода, добро 1 бод
 4. Предлог:       одељењског старешине, предметног наставника, одељењског већа или Наставничког већа одлично

Конкурс је објављен 18. 6. 2018. год. и трајаће до 22. 6. 2018. год. године.

Ранг листа ће бити објављена 29. 6. 2018. године. Осим одабраних ученика, биће објављена резервна ранг листа. Ако је ученик спречен да учествује у мобилности, замениће га први на резервној ранг листи.

 • Обука ученика за органско воћарство обухвата следеће сегменте:
 1. Принципе развоја органског воћарства
 2. Подизање органског воћњака
 3. Органска произвоња и агротехничке мере
 4. Жетва, паковање и превоз воћа / активности након жетве
 5. Стручност, контрола и сертификација производа
 • Трошкови учешћа у мобилности (путовање, смештај, исхрана, осигурање, обука) је на терет пројекта
 • Ученик - учесник пројекта сам финансира путне исправе и сагласности родитеља за путовање у иностранство

                                                                                      

Комисија:

1.      Весна Јовић - председник

2.      Маглена Миљковић - члан

3.      Слободан Стојићевић - члан