Урбан_стрим

У периоду од 17.10. до 21.10.2018. године у Центру за културу, "Урбан Стрим'' је спровео обуку и едукацију ученика средњих школа о превенцији вршњачког насиља и дискриминацији међу децом и младима „YOUth, speakUP! – исКАЖИ свој СТАВ!“.

У обуци је учествовало 27 ученика из 5 средњих школа: Економско-трговинске; Политехничке, Медицинске школе, Пољопривредне школе са домом ученика '' Соња Маринковић'' из Пожаревца као и Техничке школе са домом ученика,, Никола Тесла'' из Костолца.

Ученици су прешли теме као што су: вршњачко насиље; нивои, препознавање и реаговање; асертивна комуникација, стилови реаговања и решавање конфликата, појам и препознавање дискриминације и начин спровођења вршњачке едукације.

Обука је реализована у 10 двочасовних (по сат и по) сесија.

Из наше Школе на обуци су учествовале:

  1. Марјана Милосављевић 2/5
  2. Тијана Весић                   1/3
  3. Александра Николић      1/3
  4. Биљана Пановски           1/2

Urban Strim