ВЕСТИ

Пројекат: Обука ученика за органско воћарство

OБАВЕШТЕЊЕ за чланове ученичког парламента

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

НВО ,,Urban Stream'' са којом је школа потписала прококол о сарадњи за учешће у пројекту "Имам само једну кожу !'' организује обуке о дискриминацији, методама реаговања и превенције вршњачког насиља.

Назив обуке:

YOUth, speak up! Изрази свој став!                                                                                                                                                                                                   

Обука траје сат и по ( 2 школска часа) ; укупно трајање обуке 10 сесија (реализованих у 5-10 дана). Тачно време реализације обуке саопштиће накнадно реализатор обуке.

Молимо заинтересоване чланове Ученичког парламента, да се до 28.9.2018.год. јаве педагогу школе како би добили пријавни лист који треба да попуне и сагласност коју попуњавају њихови родитељи.

Нако завршене обуке, ови ученици ће бити обучени да едукују своје вршњаке.

Педагог школе

Драгана Радовановић

 

 

ПЛАН ОБУКЕ

YOUth, speak up! Изрази свој став!

                                                                                                                                                                                                              

 

Трајање сесије:                              1 сесија, сат и по (2 школска часа)                                                                     

Укупно трајање обуке:              10 сесија (реализованих у 5-10 дана)

Ред.бр.

настав-

не теме

Број сесија

Наставна јединица: садржај програма - тема

Циљеви и задаци тема

Тип часа

Облици рада

Методе рада

Потребна средства

I тема

2

Да се упознамо

Упознавање учесника са програмом рада, омладинским радом, НФО и радом удружења. Међусобно упознавање чланова групе.

Радионица

Групни рад

Презентација, дијалог, игре размрдавања, игре упознавања, асоцијације

Бели папири А4, хемијске, фломастери.

Карте. Флип чарт папири, постоље, фломастери за флип чарт, папирни селотејп.

Вршњачко насиље

Упознавање са појавним облицима, подела насиља по нивоима   према Протоколу

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

   

II тема

2

Асертивни говор, активно слушање Вербална и невербална комуникација

Упознавање са облицима говора и слушања, како примамо информације, поспешивање вештина комуницирања

Радионица

Групни рад, рад у пару

Презентација, дијалог, игре изградње групе, едукативне игре, тестови, игра улога

Бели папири А4, хемијске, фломастери. Флип чарт папири, постоље, фломастери за флип чарт, папирни селотејп.

Штампани тестови.

Фломастери за белу таблу.

Пост-ит блокчић.

Папири А4 у боји.

Маказе.

Основни елементи комуникације

Упознавање са процесом комуникације, поспешивање вештине комуницирања

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

III тема

2

Конфликти

Упознавање са појмом конфликта, фазама развоја конфликта, узроцима конфликта

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

Презентација, дијалог, игре размрдавања, игре изградње групе, едукативне игре, тестови, игра улога, креативни рад, друштвене игре

Бели папири А4, хемијске, фломастери. Флип чарт папири, постоље, фломастери за флип чарт, папирни селотејп.

Штампани тестови.

Фломастери за белу таблу.

Реаговање у конфликтима

Начини реаговања и исходи конфликта. Стилови решавања конфликта.

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

IV тема

2

Стереотипи и предрасуде Принципи недискриминације

Упознавање ученика са терминима и појмовима предрасуда и стереотипа и њихове повезаности са дискриминацијом Упознавање са основним одликама и дефиницијом дискриминације, појавним облицима и њено препознавање

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

Презентација, дијалог, бреинсторминг,

игре размрдавања, игре изградње групе, едукативне игре, игра улога, креативни рад, ставометар, акваријум

Бели папири А4, хемијске, фломастери. Флип чарт папири, постоље, фломастери за флип чарт, папирни селотејп.

Штампани тестови.

Фломастери за белу таблу.

Пост-ит блокчић.

Папири А4 у боји.

Маказе.

Основна људска права

Упознавање са основним људским правима

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

В тема

2

Вршњачка едукација

Упознавање са вршњачком едукацијом, методама, одликама

Радионица

Индивидуални рад, групни рад, рад у пару

Презентација, дијалог, бреинсторминг,

игре размрдавања, игре изградње групе, едукативне игре, игра улога, креативни рад

Бели папири А4, хемијске, фломастери. Флип чарт папири, постоље, фломастери за флип чарт, папирни селотејп.

Штампани тестови.

Фломастери за белу таблу.

Пост-ит блокчић.

Папири А4 у боји.

Маказе.

Вршњачки едукатори

Одлике вршњачких едукатора, проба радионица

Радионица

 

Реализатор програма:               Маја Марић, координаторка програма

                                               Urban Stream                                 

 

 

 

 

 

 

Пројекат: „Обука ученика за органско воћарство“,

Школи је одоборен пројекат „Обука ученика за органско воћарство“, финансиран од Националне агенције Темпус за европски образовни програм мобилности ЕРАЗМУС+ под референтним бројем (2018-1-РС01-КА102-000213). Пројектат подразумева учешће 12 ученика, који у школској 2018/2019. години уписују трећи и четврти разред образовног профила пољопривредни техничар.

Пројект подразумева боравак ученика, три наставника и обуку која има за циљ савладавање основних знања и вештина за подизање органског воћњака у месту Валандово - Македонија, у трајању од 14 дана.

Обавештавамо ученике о постављању конкурса и молимо вас да се пријавите одељењским старешинама у року који је предвиђен конкурсом.

Конкурс: “Обука ученика за органско воћарство”

eu

 

Пољопривредна школа   

са домом ученика „Соња Маринковић“

Пожаревац 

Дел бр. 3487

Датум: 14. 6. 2018.

 

КОМИСИЈА у саставу Весна Јовић-председник, Маглена Миљковић-члан, Слободан Стојићевић-члан, формирана на седници Наставничког већа 31. 5. 2018. год. година од стране директора Пољопривредне школе са домом ученика “Соња Маринковић” која ради у оквиру Пројекта “Обука ученика за органско воћарство”, финансиран од Националне агенције Темпус за европски образовни програм мобилности ЕРАЗМУС+ под референтним бројем (2018-1-РС01-КА102-000213), за избор ученика који ће учествовати у мобилности, расписује:

КОНКУРС

За избор ученика, учесника мобилности у оквиру пројекта “Обука ученика за органско воћарство који се реализује у школској 2018/2019. године у Македонији у Валандову у трајању од 14 дана. У мобилности могу да учествују:

-          6 ученика трећег разреда образовног профила пољопривредни техничар

-          6 ученика четвртог разреда образовног профила пољопривредни техничар

Избор ученика ће се вршити на следећи начин:

КРИТЕРИЈУМИ

 1. Ученик показује интерес, посвећеност и одговорност у току реализације практичне наставе у школској 2017/2018.

-          Доказ: Мишљење наставника практичне наставе и наставника стручних предмета одељења другог и трећег разреда образовног профила пољопривредни техничар, до 3 бода; оцене из практичне наставе, 1 бод; просек оцена из стручних предмета 1 бод.

 1. Укљученост ученика у ваннаставне активности

-          Доказ: Мишљење наставника - ментора / 2 бода за сваку активност

 1. Учешће на такмичењима: учешће 1 бод, освојено 3. место 2 бода, друго место 3 бода, прво место 4 бода
 2. Просечан успех на крају школске године одличан 2 бода, остало по 1 бод.
 3. Понашање ученика примерно 2 бода, добро 1 бод
 4. Предлог:       одељењског старешине, предметног наставника, одељењског већа или Наставничког већа одлично

Конкурс је објављен 18. 6. 2018. год. и трајаће до 22. 6. 2018. год. године.

Ранг листа ће бити објављена 29. 6. 2018. године. Осим одабраних ученика, биће објављена резервна ранг листа. Ако је ученик спречен да учествује у мобилности, замениће га први на резервној ранг листи.

 • Обука ученика за органско воћарство обухвата следеће сегменте:
 1. Принципе развоја органског воћарства
 2. Подизање органског воћњака
 3. Органска произвоња и агротехничке мере
 4. Жетва, паковање и превоз воћа / активности након жетве
 5. Стручност, контрола и сертификација производа
 • Трошкови учешћа у мобилности (путовање, смештај, исхрана, осигурање, обука) је на терет пројекта
 • Ученик - учесник пројекта сам финансира путне исправе и сагласности родитеља за путовање у иностранство

                                                                                      

Комисија:

1.      Весна Јовић - председник

2.      Маглена Миљковић - члан

3.      Слободан Стојићевић - члан

 

XXII Републички сусрети домова ученика средњих школа у спорту

XXII РЕПУБЛИЧКИ СУСРЕТИ ДОМОВА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У СПОРТУ 2018.

            У Краљеву је од 11- 13. маја одржано републичко такмичење у спортским дисциплинама, популарна ДОМИЈАДА. Ученици, станари домова средњих школа Републике Србије, такмичили су се у: малом фудбалу, кошарци, одбојци, стоном тенису, шаху и стрељаштву, у мушкој и женској конкуренцији.

            Да подсетимо: такмичење, након регионалне домијаде, настављају само првопласиране екипе и појединци, који сада наступају за своје регионе, а то су: Шумадијско- Поморавско- Браничевски (који чине два дома из Крагујевца, затим из Пожаревца, Јагодине, Свилајнца, Ћуприје, Рековца и Костолца), Београдски, Војвођански, регион Западне и регион Југоисточне Србије. Од 65 домова, учешће на на овом такмичењу остварили су ученици из 28 домова.

            Међу њима нашли су се и ученици Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу, и то у одбојци и шаху.

            АЛЕКСАНДРА ЈОВИЋ, четврта година прехрамбеног смера, била је најбоља у шаху и освојила је златну медаљу и диплому, победивши у финалу такмичарку из Београда. Њен ментор и тренер је васпитач Миодраг Лазаревић.

            Мушка одбојкашка екипа нашег дома освојила је друго место, изгубивши у финалу од екипе из Београда. Играли су: Михаило Марковић, Милан Адамовић, Марко Ранковић, Стефан Мирковић, Алекса Добросављевић, Милош Ђурђевић, Лазар Павловић и Александар Живковић. Тренер је васпитач Зоран Илић.

М. Л.