Почетак школске 2021/2022.године

У складу са Упутством Министарства просвете науке и технолошког развоја школска 2021/22. година почеће у среду 01.09.2021. године

Настава ће се изводити по моделу 1 т.ј. сви ученици ће похађати наставу непосредно у школи. Часови ће трајати 45 минута и реализоваће се по утврђеном распореду часова. За време наставе школа ће обезбедити прописане мере за спречавање ширења инфекције, али за стварно спречавање је неопходно да сви ученици, родитељи и други актери дају допринос тако што ће се обавезно и без поговора придржавати свих прописаних мера.. 

Распоред часова ће бити објављен на овом сајту до 31.08.2021. године.

За сада је познато да ће се рад одвијати у две смене:

I смену чине одељења првог и четвртог разреда и одељења II-2 i III-2

II смену чине одељења другог и трећег разреда осим  II-2 i III-2.

Кризни штаб за праћење пандемије и МПНТР ће недељно рсзматрати ситуацију и давати нова упутства једном недељно о начину рада у наредној недељи. О томе ћемо вас овде обавештавати сваког петка до 12 часова.

Детаљније можете прочитати у.

Стручном упутству са могућим моделима реализације наставе

Обавештењу о почетку 2021/22. школске године.