Конкурс за пријем ученика у дом 2022.

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ

                                                                                                 ученици              ученицe

           ученици из друштвено осетљивих група