Распоред часова за школску 2022/2023.годину

Ажурирано 04.09.2022.

Исправке у одељењима I-5, II-4, II-5 и IV-2.

Распоред часова по одељењима усвојен 29.08.2022. године

Примењиваће се од 01.09.2022. године

(садржи време и место одржавања, назив преедмета, име професора ...)


Шифарник професора у распореду

Распоред часова по одељењима (прилагођено за штампу)

I-1, I-2, I-3, I-5,             II-1, II-2II-3II-4, II-5,

III-1, III-2, III-4, III-5,           IV-1, IV-2, IV-3.

 Дневни распоред часова по наставницима

 Табеларни преглед недељног распореда за сва одељења

Недељни распоред за наставнике

Распоред одељења и наставника по просторијама

Распоред дежурства професора.