Распоред часова за школску 2021/2022.годину

Ажурирано 07.12.2021.

Урађене исправке у више одељења због промене изборне технологије у 4. разреду.

Измене се примењују од среде 08.12.2021. године


Ажурирано 30.09.2021.

Урађене исправке у већини одељења које ће важити од 13.09.2021. године

Исправљене техничке грешке уочене после 13.9.


Настава у школској 2021/22. години почиње у среду, 1.9.20021. године и оствариваће се у непосредном раду у школи за све ученике. Часови трају 45 минута.

Распоред часова по одељењима усвојен 30.08.2021.године

(садржи време и место одржавања, назив преедмета, име професора ...)


Шифарник професора у распореду

Распоред часова по одељењима (прилагођено за штампу)

I-1, I-2, I-3, I-4, I-5,             II-1, II-2, II-4, II-5,

III-1, III-2, III-3, III-4, III-5,           IV-1, IV-2, IV-3.

 

Дневни распоред часова по наставницима

 Табеларни преглед недељног распореда за сва одељења

Недељни распоред за наставнике

Распоред одељења и наставника по просторијама

Распоред дежурства професора.