ВЕСТИ

Упис ученика у школу и пријем у дом

Након првог и другог круга расподеле ученика по школама образовним профилима у први разред је уписано 85 ученика у три четворогодишња и 28 ученика у три трогодишња образовна профила. Према правилнику о формирању одељења ученици ће бити распорешени у 5 одељења. Детаљније можете погледати овде.

 

Објављене су прелиминарне листе ученика пријављених за смештај у дом ученика (претходна вест).

После PISA тестирања ученици су били задовољни

У претходна два дана 14. и 15. априла ученици су радили PISA тестове. Сваки ученик је добио прикладне поклоне, како од организаторе тако и од школе.

IMG 20210414 114835

После тестирања ученици су били задовољни Поруке већине ученика су биле; "Није ништа страшно", "Било је занимљиво", "Лепо искуство".

Захваљујемо се ученицима који прихватили да учествују на тестирању..

Од 19. априла настава се изводи у школи по комбинованом моделу

Од понедељка 19.04.2021. године ученици ће пратити наставу у школи по комбинованом моделу тј. по моделу кји је важио од 1. септембра и од почетка другог полугодишта.

Настава ће се реализовати по важећем распореду часова.

У седмици од 19-25.04.2021. наставу у школи прати друга група.


 

PISA тестирање

PISA тестирање, које је било планирано за 7. и 8. април,

одлаже се за 14. и 15. април 2021. године.


Поштовани ђаци и родитељи,
Међународни програм процене ученичких постигнућа (PISA) је у овом тренутку највеће међународно истраживање у области образовања.
Тестирања ученика организују се сваке три године (2000, 2003, 2006, 2009, 2012...), а основни циљ је да се омогући земљама учесницама да доносе стратешке одлуке у образовању на основу података о постигнућима ученика и условима у којима се они школују. Тестовима се процењују знања која су ученици стекли током школовања.
У PISI је уобичајено је да се уместо термина знање користи израз писменост или компетенција: писменост да би се указало да је реч о оним знањима која се сматрају образовним капиталом који је ученику неопходан да би наставио школовање и да би се успешно снашао у личним и професионалним улогама у којима ће се, као одрасла особа, наћи; а бити компетентан у овој студији не значи само да је неко стекао одговарајућа знања, већ и да зна када и како може да их примени.. Нагласак је на применљивим знањима, а сви задаци који се налазе у тестовима везани су за реалне ситуације у којима се ученици могу наћи. Писменост се испитује у три главна домена: математика, читање и природне науке. Поред тога, тестови обухватају и питања којима се процењују финансијска писменост ученика и њихове глобалне компетенције
Наша школа је одабрана за пробно PISA тестирање, које је планирано за 7. и 8. април 2021. У тестирање су укључени сви ученици/це рођени у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2005. године. У нашој школи вас је 76, али за тестирање ће бити одабрано 57 ученика/ца. Тестирање се организује у кабинету информатике и тих дана одабрани ученици не присуствују настави. Напомињем да школа има обавезу поштовања поверљивости ваших личних подата и радова.
Било би добро да учествујете у тестирању, јер ћете имати прилику да проверите своја стечена знања и вештине.

Преузми материјал у вези PISA тестирања.

Математичка писменост

Научна писменост

Разумевање прочитаног


Директор школе
Видоје Вукашиновић